คู่มือการเข้าร่วม ประชุมวิชาการฯ

คู่มือการเข้าร่วม ประชุมวิชาการฯ

LRU Conference 2021

-- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเข้าร่วม ประชุมวิชาการฯ สำหรับภาค Oral ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี้ --

# ชื่อคู่มือ ปุ่มดาวน์โหลด
1 คู่มือการเตรียมเครื่องมือก่อนเข้าร่วมและส่งคลิปวิดีโอ lru 2564
2 คู่มือผู้นำเสนอบทความ lru 2564

* เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน..!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143