เทมเพลตบทความ

Templates Paper LRU Conference 2021

LRU Conference 2021

-- ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตบทความได้ที่นี้ --

# ชื่อเทมเพลต ปุ่มดาวน์โหลด
1 LRU รูปแบบบทความวิชาการ 2021
2 LRU รูปแบบบทความวิจัย-วิทยานิพนธ์ 2021

หมายเหตุ : กรุณาจัดรูปแบบให้ตรงตามเทมเพลตที่เรากำหนด และจะต้องไม่เกิน 10 หน้า
* หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-- เทมเพลต Poster --

# ชื่อเทมเพลต ปุ่มดาวน์โหลด
1 LRU Poster 2021 บทความวิจัย-วิทยานิพนธ์
2 LRU Poster 2021 บทความวิชาการ
ตัวอย่าง

Poster บทความวิชาการ

ตัวอย่าง

Poster บทความวิจัย-วิทยานิพนธ์

การแนะนำ

ผู้ที่ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ จะต้องใช้เทมเพลตที่เรากำหนดให้เท่านั้น.! โดยต้องสรุปไม่เกิน 10 หน้า บทความจะต้อง Save เป็นไฟล์ word และ PDF เพื่อนำส่งเข้าในระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

Call Contact.

0- 4283-5224-8
ต่อ 41141-2, 51143